Bộ xử lý tín hiệu

Crossover Star Sound DSP-306

6,250,000 

Bộ xử lý tín hiệu

Crossover Star Sound DSP-408

7,650,000